ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

«ΞΕΝΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΕ»

Ενημέρωση για τα προσωπικά δεδομένα σας

Στην Ξενία Ανάπλαση ΑΕ είμαστε ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι σε ζητήματα που αφορούν στην προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών. Στόχος μας είναι να προσπαθούμε διαρκώς να βελτιώνουμε την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουμε στους πελάτες μας. Επιθυμούμε να δημιουργήσουμε μία μοναδική εμπειρία η οποία θα ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες των πελατών μας, κάνοντας χρήση των πληροφοριών που μας εμπιστεύεστε με απόλυτη συνέπεια και υπευθυνότητα. Η Ξενία Ανάπλαση ΑΕ και οι άνθρωποι που αντιπροσωπεύουν την εταιρία σέβονται απόλυτα την ιδιωτικότητά σας. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων διέπεται από τους κατωτέρω όρους, από τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων καθώς και από τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της αρμόδιας Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Σκοπός της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου είναι να σας παρέχουμε μία επαρκή ενημέρωση σχετικά με τα δεδομένα που συλλέγουμε, τον τρόπο που τα επεξεργαζόμαστε καθώς και πως η χρήση των δεδομένων σας μπορούν να ενισχύσουν τη διαμονή σας και την ποιότητα της παροχής των υπηρεσιών μας προς εσάς. Παρακαλούμε αφιερώστε λίγα λεπτά από το χρόνο σας προκειμένου να διαβάσετε τους κάτωθι όρους.

i. Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Υπεύθυνος επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων είναι: α. η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία Ξενία Ανάπλαση ΑΕ, Παπαστράτου 76, Αγρίνιο, με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. :28098512000, με ΑΦΜ : 998659823, Δ.Ο.Υ Αγρινίου τηλ. 26410-47500.

ii. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγει η Ξενία Ανάπλαση ΑΕ

Η Ξενία Ανάπλαση ΑΕ συλλέγει προσωπικά δεδομένα των πελατών και επισκεπτών της, μέσα από διαφορετικά κανάλια όπως είναι ο ιστότοπος της εταιρίας, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τρίτοι συνεργάτες (Ηλεκτρονικές πλατφόρμες πχ. Booking, Ταξιδιωτικοί πράκτορες / γραφεία κλπ.), με φυσική παρουσία των πελατών της κατά τη διαδικασία της κράτησης και του Check-In ή κατά τη διεξαγωγή εκδηλώσεων, προκειμένου να ανταποκριθεί κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις ανάγκες και τις επιθυμίες τους. Επιδιώκουμε να συλλέγουμε τα δεδομένα που σας αφορούν μόνο εις γνώση σας και με τη δική σας συγκατάθεση, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που είτε σας ταυτοποιεί προσωπικά είτε μπορεί να οδηγήσει σε εξακρίβωση της ταυτότητάς σας, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε δεδομένα επικοινωνίας (Τηλέφωνο, Email, Διεύθυνση κλπ.). Κατά την εγγραφή σας στις υπηρεσίες που προσφέρει η Ξενία Ανάπλαση ΑΕ, απαγορεύεται να υποβάλετε πληροφορίες που θα μπορούσαν να αποκαλύψουν τη φυλετική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σας σε συνδικαλιστική οργάνωση ή δεδομένα σχετικά με την υγεία. Τέτοιες πληροφορίες θεωρούνται «ειδικές κατηγορίες δεδομένων» σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου) που ισχύει από 25 Μαΐου 2018. Τυχόν υποβαλλόμενες ειδικές κατηγορίες δεδομένων θα διαγράφονται εκτός αν μας τις παρέχετε κατόπιν ρητής συγκαταθέσεως (πχ. για δεδομένα σχετικά με την υγεία) για τη παροχή ορισμένων υπηρεσιών μας για τις οποίες ρητά απαιτείται η χρήση τέτοιων πληροφοριών (πχ. χρήση υπηρεσιών Σπα).

Είδη Προσωπικών Πληροφοριών

Προσωπικά Στοιχεία: Όνομα, Ημερομηνία γέννησης, Οικογενειακή κατάσταση, Εθνικότητα, Φύλο,
Στοιχεία επικοινωνίας σας της εργασίας ή της οικίας σας: Όνομα, Διεύθυνση, Τηλέφωνο και Διεύθυνση email.
Πληροφορίες οι οποίες σας ταυτοποιούν: Φωτογραφίες, διαβατήριο και / ή άδεια οδήγησης
Οικονομικά στοιχεία που απαιτούνται για την προκαταβολή, πληρωμή ή έκδοση τιμολογίου: Πληροφορίες τραπεζικών λογαριασμών, Στοιχεία καρτών, Αριθμός φορολογικού μητρώου
Δεδομένα σχετικά με την υγεία : Ιατρικό ιστορικό για τη χρήση των υπηρεσιών Σπα, Δεδομένα σχετικά με την υγεία για την παροχή ειδικών υπηρεσιών σε πελάτες (πχ. Μετακίνηση ΑΜΕΑ)

Η Ξενία Ανάπλαση ΑΕ φροντίζει για τη θεμιτή και νόμιμη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

iii. Σκοποί συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων

Τα δεδομένα που συλλέγονται είναι συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται εν όψει των σκοπών επεξεργασίας για τους οποίους συλλέγονται. Είναι δε ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, υποβάλλονται σε ενημέρωση. Ως επεξεργασία νοείται η συλλογή, αποθήκευση, μεταβίβαση ακόμα και αυτή καθαυτή η διαγραφή των δεδομένων που σας αφορούν.
Η Ξενία Ανάπλαση ΑΕ συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:
1.Την παροχή υπηρεσιών βάσει τη συμβατικής μας δέσμευσης καθώς και των νομικών υποχρεώσεων που προκύπτουν:
– Για την άρτια διαχείριση της κράτησής σας, την αποστολή επιβεβαίωσης κρατήσεων και προκαταβολών, την αποστολή πληροφοριών σχετικά με αιτήματά σας.
– Για την πραγματοποίηση της πληρωμή σας και κατ’ επέκταση τις όποιες υποχρεώσεις προκύπτουν από την οικεία φορολογική νομοθεσία.

2. Για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, καθώς και οικονομικές προσφορές βάσει της συγκαταθέσεως που μας έχετε παράσχει. Πιο συγκεκριμένα στην περίπτωση αυτή υπάρχει η πιθανότητα να λαμβάνετε από εμάς ενημερώσεις σχετικά με εταιρικές μας ανακοινώσεις (Newsletter), προσκλήσεις σε εκδηλώσεις, συγκεκριμένες προσφορές και προνόμια. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε ανά πάσα στιγμή το επιθυμείτε, να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας και να μην επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε την οποιαδήποτε αντίστοιχη ενημέρωση.

Η Ξενία Ανάπλαση ενδέχεται να διαβιβάζει κάποια από τα παραπάνω δεδομένα σε τρίτους παρόχους / συνεργαζόμενες εταιρίες της για την αρτιότερη παροχή υπηρεσιών που προσφέρει, κατόπιν δικής σας συγκατάθεσης. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, διασφαλίζουμε μέσω συμβατικών δεσμεύσεων πως οι συνεργάτες μας τηρούν και προστατεύουν επαρκώς με αντίστοιχο τρόπο τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουν από εμάς.

Επίσης η Ξενία Ανάπλαση ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να κοινοποιήσει πληροφορίες που σας αφορούν εάν η νομοθεσία εισάγει αντίστοιχη σχετική υποχρέωση ή εάν η κοινοποίηση αυτή απαιτείται από τους αρμόδιους κυβερνητικούς/κρατικούς φορείς, από διοικητικές αρχές ή όργανα επιβολής του νόμου

iv. Τα δικαιώματά σας

Σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο που προκύπτει από την εφαρμογή του νέου Κανονισμού για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (2016/672) τα δικαιώματα που έχετε σε σχέση με τα δεδομένα σας είναι τα εξής:

Δικαίωμα ενημέρωσης: Μπορείτε να αιτηθείτε την πρόσβαση και την ενημέρωσή σας στα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούμε.
–  Δικαίωμα φορητότητας: Μπορείτε να αιτηθείτε τη λήψη αντιγράφου των δεδομένων σας ή την απευθείας μεταβίβασή τους σε κάποιον τρίτο οργανισμό.
Δικαίωμα διόρθωσης: Μπορείτε να αιτηθείτε τη διόρθωση ή / και τη συμπλήρωση λανθασμένων ή μη επικαιροποιημένων στοιχείων που σας αφορούν.
–  Δικαίωμα διαγραφής: Μπορείτε να αιτηθείτε τη διαγραφή των δεδομένων που σας αφορούν. Στην προκειμένη περίπτωση το αίτημα σας θα πραγματοποιηθεί, εφόσον προηγουμένως εξετάσουμε και διαπιστώσουμε πως δεν υπάρχει κάποια άλλη νομική βάση που μας υποχρεώνει να τηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα (όπως ενδεικτικά αναφέρεται η φορολογική υποχρέωση).
Δικαίωμα εναντίωσης ή περιορισμού στην επεξεργασία: Μπορείτε να αιτηθείτε τον περιορισμό της επεξεργασίας για ορισμένο σκοπό επεξεργασίας για τον οποίο έχετε προηγουμένως συγκατατεθεί.

Η Ξενία Ανάπλαση θα απαντήσει αιτιολογημένα γραπτώς στο αίτημά σας μέσα σε διάστημα 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υποβολής του αντίστοιχου αιτήματος στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση : welcome@marpessa.gr

v. Χρόνος τήρησης των προσωπικών δεδομένων

Τα εν λόγω δεδομένα διατηρούνται μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να πραγματοποιηθούν οι σκοποί της συλλογής και επεξεργασίας τους. Στη συνέχεια τα εν λόγω δεδομένα διαγράφονται με ασφαλή τρόπο, εκτός εάν προβλέπεται η συνέχιση της τήρησής τους από την κείμενη νομοθεσία.

vi. Ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων

Η διαδικασία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από την Ξενία Ανάπλαση ΑΕ διεξάγεται με τρόπο που διασφαλίζει το απόρρητο αυτής, αφού ακολουθεί κανόνες καθώς και άλλες διαδικασίες για να προστατέψει τα προσωπικά δεδομένα σας από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, λανθασμένη χρήση, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση, γνωστοποίηση, απώλεια ή τυχαία/ αθέμιτη καταστροφή και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Τα προσωπικά σας δεδομένα είναι προσβάσιμα και υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από προσωπικό που λειτουργεί εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εργάζεται για την Ξενία Ανάπλαση ΑΕ. Εάν τα προσωπικά σας δεδομένα μεταφερθούν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα ζητηθεί η ύπαρξη κατάλληλων εγγυήσεων.

vii. Συλλογή και χρήση προσωπικών δεδομένων ανηλίκων

Η Ξενία Ανάπλαση ΑΕ αντιλαμβάνεται πλήρως τη σημασία της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των ανηλίκων. Η δυνατότητα εγγραφής στην υπηρεσία των ενημερωτικών δελτίων (Newsletter) απευθύνεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών.

Εάν διαπιστωθεί ότι έχουν συλλεχθεί οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες από ανήλικο κάτω των 18 ετών χωρίς επαληθεύσιμη γονική συναίνεση, οι πληροφορίες αυτές θα διαγραφούν το συντομότερο δυνατό. Εάν πιστεύετε ότι μπορεί να έχουν συλλεχθεί πληροφορίες από ανήλικο κάτω των 18 ετών, ενημερώστε μας στο email welcome@marpessa.gr

viii. Επικοινωνία με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Στην περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Γραφεία
Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τηλ: 2106475628
Email: contact@dpa.gr.

ix. Τροποποίηση των όρων προστασίας προσωπικών δεδομένων

Επειδή η παρούσα ενημέρωση και οι εμπεριεχόμενοι σε αυτή όροι προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να τροποποιηθούν, προκειμένου να ανταποκριθούμε άμεσα σε αλλαγές που αφορούν στο νομοθετικό πλαίσιο, στις επιχειρηματικές ανάγκες που τυχόν προκύψουν ή και τις ανάγκες για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας, πρέπει τακτικά να ενημερώνεστε για το περιεχόμενο της παρούσας και να ελέγχετε για τυχόν αλλαγές.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.